Konkursi "100 metsapilti" tingimused

Konkursile ootame töid, mille sisuks on inimese ja looduse vaheline suhe – mida me looduses teeme ja millise jälje me enda tegevuse tõttu loodusesse jätame. Pilt võib olla tähelepanu juhtimine probleemidele aga ka üleskutse õigete käitumisviiside teadvustamiseks. Inspiratsiooni oma pildi jaoks võid leida ka RMK poolt sõnastatud looduses liikumise juhistest, mille leiad siit.

Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides, millega kujundatakse avalikkuse hoiakuid ja väärtushinnanguid loodusega suhtlemisel. Osaleda võivad kõik soovijad.Konkursi ajakava
 • Konkurss on avatud 3. maist.
 • Konkursile saab töid esitada 20. juulini.
 • Rahvahääletus toimub 3. mai – 5. august.
 • Rahvahääletuse 100 lemmikut tehakse teatavaks 6. augustil.
 • Žürii otsus võidutöödest tehakse teatavaks 9. augustil.
 • Konkursi võidutööde auhinnad antakse üle 14. augustil 2010 Vilsandi rahvuspargis toimuval muusika- ja matkaüritusel.

Tööde esitamise tingimused
 • Osaleda võivad kõik soovijad. Noorematele kui põhikooli õpilased (kuni 6. klassini) soovitame kaasalöömiseks konkurssi „100 looduse postkaarti“.
 • Konkursile esitatav töö võib olla illustratsioon (kõik tehnikad: joonistus, maal, graafika, kollaaž vms), foto või fotolavastus.
 • Iga osaleja võib esitada kuni 5 tööd.
 • Esitatav töö peab olema autori(te) originaallooming
 • Töid saab esitada ka posti teel:
RMK Loodushoiuosakond
Viljandi mnt 18B
11216 Tallinn
 • Postiga saabuvate tööde suurim lubatud formaat on A2, tööle peab olema lisatud infoleht: autor(id), töö nimi, kontakttelefon, e-post.
 • Konkursi läbiviija laeb postiga saabunud tööd üles nädala jooksul.

Auhinnad

Žürii annab välja 3 preemiat ning vajadusel eriauhindu.
 • I preemia: Autoriraamatu 25 eksemplari, töö ja autori tutvustus „Metsamehe“ ajakirjas, mälestuskingitus: kunstnikutöö.
 • II preemia: Autoriraamatu 10 eksemplari, Ruth Huimerinna pühendusega raamatud „Salasahver“ ja „Unustatud mänguasjad“, fotokoolitus Jarek Jõepera fotokursustel (võimalik valida algajate või edasijõudnute tase).
 • III preemia: Autoriraamatu 10 eksemplari, Hendrik Relve raamat „Eesti looduse vägi“, kunstitarvete komplekt.
Auhind „Autoriraamat“ on 20-leheküljeline trükis, milles tuuakse ära konkursile laekunud parimad 10 tööd. Autoriraamat jääb autorile mälestuseks, sõpradele-tuttavatele jagamiseks aga ka loominguliseks teetähiseks.

Auhinnad antakse välja ka rahvahääletuse lemmikutele ja nendeks on RMK meened.

Žürii
 • Esimees, Heinz Valk
 • Liikmed: Heino Prunsvelt (disainer), Ruth Huimerind (disainer), Jarek Jõepera (fotograaf), Jüri Lõun (disainer), Jaak Jansen (RMK loodushoiuosakonna arendusjuht).

Tööde hindamine
 • Konkursile esitatud töid hindab nii žürii kui rahvas.
 • Tööde hindamisel võtab žürii arvesse töö ideed, sisulist sõnumit, teostust ning tervikmuljet.
 • Rahvahääletusel saab iga hindaja anda igale tööle punkte skaalal ühest viieni.
Tööde kasutamine RMK poolt
Konkursi korraldajal on õigus töid esitada veebilehel ja materjalides märkides ära autor(id), millega antakse avalikkusele teada konkursi toimumisest ning parimatest töödest ilma selle eest tasu maksmata.

Konkursi korraldaja annab välja Autoriraamatud tiraažis 100 eksemplari, millest suurem osa läheb preemiateks ja võitjatele kingitusteks. Ülejäänud kogus eksemplare kuulub konkursi korraldajale kasutamiseks mittekommertslikel eesmärkidel.

Parimad tööd võivad samuti leida aegade jooksul kasutust RMK materjalides, olles seeläbi tuntuse ja tunnustuse toojaks autorile ja tema tööle. Tegemist on sotsiaalse eesmärgiga – RMK on tegutsemas looduskasutuse korraldajana, hoolitsedes selle eest, et looduskasutus ei ületaks looduse taluvuse piire ning säiliks bioloogiline mitmekesisus.

Juhul, kui konkursi korraldaja soovib esitatud tööd kasutada uue töö loomisel kommertslikel eesmärkidel, siis võib see toimuda ainult autori nõusolekul ning täiendava kokkuleppe sõlmimisel.

Lähemad üritused üle Eesti