Koostöö Saksa ekspertidega

Ainus tee taastada hävinenud tuurapopulatsiooni on selle liigi asustamine, mida tuleb teha pikema aja jooksul ning suures mahus. Lisaks suurele mahule on oluline püüda saavutada asustusmaterjali võimalikult hea seisund ja valmisolek kohanemiseks uute oludega ning seeläbi suurem noorkalade ellujäämus.

Heade tulemuste saavutamiseks kasutatakse asustamisel kui ka noorkalade ettekasvatamisel parimat teadaolevat teaduslikku ja praktilist teadmist ning kogemust. Projekti olulised partnerid on suure kogemusega eksperdid Jörn Gessner Saksamaalt Leibnizi Instituudist ja Gerd Arndt ning Christin Hoehne Meklenburg-Vorpommerni Kalanduse ja Vesiviljeluse Uurimisinstituudist (LFA MV).

Meklenburg-Vorpommerni Uurimisinstituut peab Läänemere tuura programmi ja LIFE projekti õnnestumiseks ülivajalikku Läänemere tuura sugukarja ja varustab projekti asustusmaterjaliga.

Et saada projekt kohe alguses parimal võimalikul viisil liikuma, toimus 7. ja 8. novembril esimene kohtumine oluliste ekspertidega. Saksa, Loodushoiu Keskuse ja Põlula eksperdid tutvusid Põlulas kalakasvatuskeskuse praktikate ja võimalustega ning arutasid tulevikuplaane. Ühiselt asustati 9. novembril Helcom töörühmaga tuurasid Narva jõkke. Narva jõe ääres arutati ka asustamise eelset noorkalade aklimatiseerimist.

LFA MV viib Saksamaal ellu projekti „Läänemere tuurapopulatsiooni taastamine Oderi jões ja Meklenburg-Vorpommerni rannikumeres“. Eksperdid tutvustasid projekti tegevusi ja tulemusi ning arutati koostöövõimalusi.
Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei ole vastutav ei Euroopa Liit ega CINEA.

Projekt “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE programmi ja projekti elluviijate rahalisel toel.