Koostöö Helcomiga

Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (Helcom) võttis 2019. aastal vastu Läänemere tuura taastamise ja kaitse tegevuskava. Läänemere äärsete riikide esindajatest moodustatud ekspertgrupp koguneb regulaarselt korra aastas, et jagada informatsiooni ja arutada tegevuskava täitmist ning tihendada koostööd tuurapopulatsiooni taastamiseks. Käesoleval aastal kohtusid eksperdid 9.–11. novembril Eestis ja koosolekut korraldasid tuura LIFE projekti partnerid Eesti Loodushoiu Keskus ja Põlula kalakasvatuskeskus. Kolmepäevasel kokkusaamisel külastati Põlula keskust, asustati Narva jõkke tuura noorjärkusid ja peeti nõu, kuidas tuural läheb ning mida saaks igaüks eraldi ja kõik koos veel teha.

Helcom tuura taastamise ja kaitse töörühma eksperdid Narvas, 9.11.2022.
Helcom tuura taastamise ja kaitse töörühma eksperdid Narvas, 9.11.2022.
Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei ole vastutav ei Euroopa Liit ega CINEA.

Projekt “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE programmi ja projekti elluviijate rahalisel toel.