Kohtumine Klaipedas

12.–13. oktoobril toimus Klaipedas Leedu Põllumajandusministeeriumi korraldatud konverents teemal „Läänemere tuurapopulatsiooni taastamine: väljakutsed, ohud ja võimalused“. Meelis Tambets, Eesti esindaja tuura töörühmades ja LIFE Baltic Sturgeon projekti teadusjuht, tegi ettekande Eesti plaanidest ja tegevustest Läänemere tuura taastamiseks Eesti vetes.

Konverentsist osavõtjad, Klaipeda 12.10.2022
  Konverentsist osavõtjad, Klaipeda 12.10.2022
Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei ole vastutav ei Euroopa Liit ega CINEA.

Projekt “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE programmi ja projekti elluviijate rahalisel toel.